Aktuálně

Mariánskolázeňsko v rámci přípravy 2. etapy projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu

28.07.2010 00:00
Mariánskolázeňsko v rámci přípravy 2. etapy projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu dle pravidel ROP Severozápad. Předmětem veřejné zakázky je realizace technické dokumentace na ve výzvě specifikované projekty v rozsahu ke stavebnímu...

Obce Mariánskolázeňska podaly projekty do druhé výzvy Strategického plánu Leader na území MAS 21, o.p.s.

01.07.2010 01:00
  Obce Mariánskolázeňska podaly pět žádostí do 2. výzvy SPL na území MAS. Výzva končila 21. 5. 2010. V rámci Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná obec podalo žádost město Lázně Kynžvart pod názvem Obnova prostranství v Lázních Kynžvart, v rámci Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví...

Technická dokumentace vytvořená v rámci projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska byla použita při žádostech o dotaci na rekonstrukce komunikací a související infrastruktury

01.07.2010 00:00
Tři obce sdružené v dobrovolném svazku obcí Mariánskolázeňsko podaly v patnácté výzvě Regionálního operačního programu Severozápad žádosti o dotace na integrované projekty, jejichž největší část tvoří dokumentace pro rekonstrukci místních komunikací, chodníků, parkovišť, která byla vytvořena v...

Pozvánka na pilotní vzdělávací seminář pro zastupitele obcí a další aktivní občany na téma „Moderní přístupy ke vzdělávání volených představitelů územních samospráv“

14.06.2010 00:00
Seminář se uskuteční který se uskuteční dne 21. června 2010, od 13.00 v prostorách Obecního úřadu Tři Sekery, Tři Sekery 82. Jste srdečně zváni. Pozvánka je zde. Seminář pořádá Svaz měst a obcí ČR za finanční podpory grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a...

Pozvánka na konferenci v rámci projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska

28.04.2010 00:00
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska, kde bude prezentován stejnojmenný projekt podpořený v rámci druhé výzvy Regionálního operačního programu Severozápad a také další projekty Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a jeho členských obcí,...

Valná hromada Mariánskolázeňska

14.04.2010 00:00
Dne 3. 5. 2010 se bude konat Valná hromada Mariánskolázeňska. Pozvánka je stažení zde.

Podpora regionálního rozvoje MMR ČR v roce 2010

09.04.2010 00:00
Dne 8. 4. 2010 bylo zveřejněno rozhodnutí ministra (č. 63/2010) pro místní rozvoj, kterým schválil dotace z programu Podpora regionálního rozvoje v roce 2010 - podprogram Podpora obnovy venkova. V rámci Mariánskolázeňska bylo podáno celkem 11 projektů z nichž bylo 9 projektů schváleno. Zároveň o...

Kulatý stůl k Program obnovy venkova Obce Stará Voda

28.02.2010 00:00
  Kulatý stůl k Programu obnovy venkova Obce Stará Voda připravovaný v rámci projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska se koná 30. 3. 2010 ve Staré Vodě. Kulatý stůl navazuje na SWOT analýzu připravenou v loňském roce. Pozvánka je zde. Pracovní verze Programu obnovy...

Kulatý stůl k rozvoji cyklodopravy v mikroregionu Mariánskolázeňsko

25.02.2010 00:00
Kulatý stůl v rámci projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska k rozvoji cyklodopravy v našem mikroregionu se koná 9. 3. 2010 ve Třech Sekerách. Jednání bude navazovat na již realizovaný projekt Bezpečné a atraktivní cyklostezky a cyklotrasy Mariánskolázeňska. Pozvánka je...

Na základě usnesení zastupitelstva obce Trstěnice a následném schválení Valnou hromadou Svazku se stala Obec Trstěnice od 1. 1. 2010 devátým členem Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

20.01.2010 00:00
Obec Trstěnice je malou obcí s přibližně s 350 obyvateli a leží na jihovýchodě okresu Cheb na hranici mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Obec dosud nebyla členem žádného Svazku obcí, se svými sousedy již spolupracovala na konkrétních projektech a v rámci místní akční skupiny MAS 21, o.p.s.
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>

 

_________________________________________________________________________

 

      

            | Centrum společných služeb |

 

 

----------------------------------------------------------------