Aktuálně

Další úspěch návsi v Drmoulu, tentokrát celostátní

24.10.2011 19:23
V předešlé tiskové zprávě jsme informovali o celkové úpravě prostranství kolem kaple sv. Josefa v obci Drmoul a také o ocenění, které obec získala v rámci 17. ročníku soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji. Pro připomenutí uvádíme průběh prací rozdělených do dvou...

Aktualizace Strategického dokumentu Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

24.08.2011 12:37
Na stránce O nás byla zveřejněna aktualizace strategického dokumentu svazku, zpracovaná jako jedna z posledních aktivit projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska. Aktualizace zohleďnovala splnění některých cílů z předchozí strategie a reflektovala připravovanou...

Mariánskolázeňsko se účastnilo závěrečné konference projektu "Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko"

18.08.2011 12:47
Konference se uskutečnila v závěru fyzické realizace projektu "Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko", jehož nositelem je Mikroregion Chebsko, dobrovolný svazek obcí. V rámci partnerství v projektu vystoupil na konferenci manažer Mariánskolázeňska, Ing. Josef...

Náves, přirozené centrum obce

26.07.2011 14:06
V loňském roce pomohly dotace k celkové úpravě prostranství kolem kaple sv. Josefa. Práce proběhly prostřednictvím dvou projektů, na které obec získala dotace.     První projekt, nazvaný: Regenerace zeleně obce Drmoul spočíval v regeneraci a výsadbě významné sídelní zeleně...

Slavnostní otevření cyklostezky Mähring – Slatina

26.07.2011 09:17
V sobotu 23. 7. 2011 se od 10:00 hodin uskutečnilo slavnostní otevření nově postavené cesty pro pěší a cyklisty vedoucí z Mähringu do Slatiny. Slavnosti se zúčastnilo cca 50 osob, převážná část byla z německého Mähringu. Za partnera na české straně dorazila paní starostka obce Stará...

Pozvánka na otevření nově postavené cesty pro pěší a cyklisty Mähring – Slatina

17.07.2011 15:06
Obec Slatina a obec Mähring si dovolují pozvat na otevření nově postavené cesty pro pěší a cyklisty Mähring – Slatina, v sobotu 23. 07. 2011 v 10:00 hodin. Slavnostní otevření začíná u orientační tabule u cyklostezky na hranici. Pozvánka je zde.

Výměna zkušeností zaměřená na obnovu veřejných prostranství v obcích

12.07.2011 16:33
Obec Dolní Žandov ve spolupráci s Mariánskolázeňskem si vás dovoluje pozvat na kulatý stůl na téma Výměna zkušeností zaměřená na obnovu veřejných prostranství v obcích, který se koná v Dolním Žandově ve čtvrtek 28. 7. 2011, od 11:00 do 14:00 hodin v přísálí kulturního domu...

Pozvánka na valnou hromadu Mariánskolázeňska

12.07.2011 14:55
 Mariánskolázeňsko si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu Mariánskolázeňska, která se uskuteční ve čtvrtek 28. 7. 2011 od 9:30 hod. Místo konání: přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově. Pozvánka je zde.   

Obec desetiletí

28.06.2011 22:34
V letošním roce při příležitosti kulatého jubilea kraje uspořádat náš kraj samostatnou krajskou soutěž a vybral obec desetiletí. Soutěž měla dvě kola, přičemž o postupu nominovaných obcí rozhodovala hodnotitelská komise zástupců kraje, ministerstva zemědělství i životního prostředí a...

Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska - tisková zpráva k projektu a k závěrečné konferenci.

17.06.2011 16:48
V souvislosti s blížícím se ukončením fyzické realizace projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska vydáváme jako nositel projektu pátou tiskovou zprávu s přehledem významných výstupů. Dne 13. 5. 2011 se Drmoulu uskutečnila závěrečná konference k projektu. Tisková zpráva je k...
<< 35 | 36 | 37 | 38 | 39 >>

 

_________________________________________________________________________

 

      

            | Centrum společných služeb |

 

 

----------------------------------------------------------------