CLARA III

 
Úplný název projektu: CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy                                                      v česko-bavorském regionu
Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko                                       2014-2020 Cíl EÚS
Číslo projektu: 124
Plánovaný rozpočet projektu: 1 055 246,62 €
Plánovaná výše dotace: 85 %
Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019 (36 měsíců)
Webová stránka projektuwww.clara3.eu
 
Cílem projektu je zintenzivnění spolupráce sousedních regionů na úrovních správních orgánů a vytvoření koordinovaných konceptů rozvoje pohraničí.
 
Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektu CLARA 2 (v letech 2010-2013). Vzhledem k tomu, že přeshraniční dotační programy neumožňují vytvořit trilaterální projekt (Sasko, Bavorsko, Karlovarský kraj), byly vytvořeny dva projekty CLARA 2. Pro pokračování v nastavené trilaterální spolupráci mezi Bavorskem, Saskem a Karlovarský krajem je aplikován tentýž princip. Vznikly dva obdobné projekty na:
 
-       česko-bavorské hranici projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“,
-       česko-saské hranici projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“.
Společným vedoucím partnerem obou projektů je Karlovarský kraj, který bude koordinovat aktivity projektů jak na česko-bavorském a česko-saském území, tak i v mezích obou přeshraničních operačních programů, mezi projekty navzájem. 
Projekty CLARA III: Bavorsko aCLARA III: Sasko byly v roce 2016 úspěšně schváleny monitorovacím výborem. 
Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019 (36 měsíců)
Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektů CLARA@eu (2005–2006) a  CLARA 2 (v letech 2010-2013). Tyto projekty nastavily úzkou spolupráci úřadů (Karlovarský kraj a Horní Franky). Spolupráci je však potřeba dále rozvíjet. Projekt zahrnuje široké spektrum oblastí veřejné správy s přeshraničním významem:
  • 1. civilní ochrana
  • 2. cestovní ruch a lázeňství
  • 3. moderní veřejná správa
  • 4. regionální rozvoj a územní plánování
  • 5. životní prostředí
  • 6. doprava
 
Partneři projektu:
 

Webová stránka projektu www.clara3.eu je propojena s webovými stránkami jednotlivých partnerů.

Paralelně s tímto projektem probíhá také obdobný projekt na česko-saské hranici, takže v podstatě dochází k trilaterální spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem a Saskem.
 
- - -
 

Aktivity Mariánskolázeňska v projektu

 

Workshop svazku Mariánskolázeňsko - Drmoul 14. 11. 2017

V zasedací místnosti obecního úřadu Drmoul se konalo jednání workshopu k tématu pilotního projektu "Vyhledávací studie na řešení nedostatečných úseků cyklotras, cyklostezek a kritických míst".
 
  
 
 

Jednání pracovní skupiny v obci Stará Voda 4. 7. 2017

Na obecním úřadu v obci Stará Voda proběhlo jednání s bavorským partnerem ohledně možností a variant přeshraničního propojení ve směru na Neualbenreuth. 
 
 

Druhý workshop Mariánskolázeňska na téma Cestovní ruch a cykloturistika 14. 6. 2017

Druhý workshop se konal v budově bývalé roty Slatina v blízkosti hranic České republiky a Bavorska, která stojí přímo na trase Eurovelo 13. Úkolem workshopu bylo konkretizovat potřeby chybějícího propojení stezek, odstranění kritických míst a také napojení na Bavorsko. To vše v rámci přípravy výběrového řízení na vyhledávací studii, která se bude zabývat výše uvedenými problémy.
 
 
 
 

Setkání na Manském Dvoře 22. 4. 2017

V dubnu byl projekt představen veřejnosti a přátelům historie. Mariánskolázeňsko pracuje v proejktu Clara III. v oblasti cestovního ruchu, proto se setkání setkání se konalo na Manském Dvoře, který leží ve velmi zajímavé oblasti z hlediska turistiky i cykloturistiky. 
 
 

Úvodní workshop na téma Cestovní ruch a cykloturistika 30. 11. 2016

Všichni partneři projektu uspořádali dne 30. 11. 2016 v hotelu Thermal v Karlových Varech úvodní workshopy. Mariánskolázeňsko pracuje v sekci Cestovní ruch a lázeňství a prvního workshopu se zúčastnili kromě Svazku také zástupci - starostové jednotlivých členských obcí svazku, bavorští partneři a přizváni byli také zástupci mikroregionu IKom Stiftland, se kterými Svazek dlouhodobě spolupracuje.
 
 
 
 

Úvodní konference k projektu 30. 11. 2016

se bude konat dne 30. 11. 2016 v Hotelu Thermal v Karlových Varech. Na programu konference je v úvodní části představení projektu, seznámení s záměry, cíli a výstupy projektu. Druhou část konference budou tvořit workshopy k jednotlivým tématům projektu:
- životní prostředí (vedoucí partner projektu - Karlovarský kraj)
- regionální rozvoj a územní plánování - elektromobilita (vláda Horních Frank)
- moderní veřejná doprava (zemský okres Hof)
- cestovní ruch a lázeňství - cykloturistika (DSO Mariánskolázeňsko)
Pozvánka na úvodní konferenci zde.
 
- - -
 

Tiskové zprávy k projektu

Tisková zpráva č. 2 svazku Mariánskolázeňsko - srpen 2017

Tisková zpráva Karlovarského kraje (vedoucí partner projektu) - listopad 2016

Tisková zpráva č. 1 svazku Mariánskolázeňsko (srpen 2016)

 

- - -

 

Média