Archiv článků

Pozvánka na pilotní vzdělávací seminář pro zastupitele obcí a další aktivní občany na téma „Moderní přístupy ke vzdělávání volených představitelů územních samospráv“

14.06.2010 00:00
Seminář se uskuteční který se uskuteční dne 21. června 2010, od 13.00 v prostorách Obecního úřadu Tři Sekery, Tři Sekery 82. Jste srdečně zváni. Pozvánka je zde. Seminář pořádá Svaz měst a obcí ČR za finanční podpory grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a...

Pozvánka na konferenci v rámci projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska

28.04.2010 00:00
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska, kde bude prezentován stejnojmenný projekt podpořený v rámci druhé výzvy Regionálního operačního programu Severozápad a také další projekty Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a jeho členských obcí,...

Valná hromada Mariánskolázeňska

14.04.2010 00:00
Dne 3. 5. 2010 se bude konat Valná hromada Mariánskolázeňska. Pozvánka je stažení zde.

Podpora regionálního rozvoje MMR ČR v roce 2010

09.04.2010 00:00
Dne 8. 4. 2010 bylo zveřejněno rozhodnutí ministra (č. 63/2010) pro místní rozvoj, kterým schválil dotace z programu Podpora regionálního rozvoje v roce 2010 - podprogram Podpora obnovy venkova. V rámci Mariánskolázeňska bylo podáno celkem 11 projektů z nichž bylo 9 projektů schváleno. Zároveň o...

Kulatý stůl k Program obnovy venkova Obce Stará Voda

28.02.2010 00:00
  Kulatý stůl k Programu obnovy venkova Obce Stará Voda připravovaný v rámci projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska se koná 30. 3. 2010 ve Staré Vodě. Kulatý stůl navazuje na SWOT analýzu připravenou v loňském roce. Pozvánka je zde. Pracovní verze Programu obnovy...

Kulatý stůl k rozvoji cyklodopravy v mikroregionu Mariánskolázeňsko

25.02.2010 00:00
Kulatý stůl v rámci projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska k rozvoji cyklodopravy v našem mikroregionu se koná 9. 3. 2010 ve Třech Sekerách. Jednání bude navazovat na již realizovaný projekt Bezpečné a atraktivní cyklostezky a cyklotrasy Mariánskolázeňska. Pozvánka je...

Na základě usnesení zastupitelstva obce Trstěnice a následném schválení Valnou hromadou Svazku se stala Obec Trstěnice od 1. 1. 2010 devátým členem Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

20.01.2010 00:00
Obec Trstěnice je malou obcí s přibližně s 350 obyvateli a leží na jihovýchodě okresu Cheb na hranici mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Obec dosud nebyla členem žádného Svazku obcí, se svými sousedy již spolupracovala na konkrétních projektech a v rámci místní akční skupiny MAS 21, o.p.s.

Informační a vzdělávací kampaň pro venkovské aktéry rozvíjející aktivity podporované v rámci PRV ČR

02.11.2009 00:00
Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí realizuje vzdělávací cyklus, který spočívá v uspořádání čtyř celodenních seminářů a dvou exkurzí zaměřených na příklady z praxe. Tyto akce jsou určeny pro obce, svazky obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou a podnikatele působící na...
Záznamy: 511 - 518 ze 518
<< 48 | 49 | 50 | 51 | 52