Aktuálně

Na Mariánskolázeňsku proběhl seminář Vzdělaný zastupitel

26.04.2012 13:14
Ve dnech 24. - 25. 4. proběhl seminář, který pořádal Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko . Cílem semináře bylo zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice. Pod hlavičkou projektu...

Partnerství pro stezku železné opony - třetí kulatý stůl

22.04.2012 18:20
Mariánskolázeňsko, o. p. s, jejímž zakladatelem je Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko připravuje v současné době třetí kulatý stůl Pozvánka v rámci projektu partnerství pro stezku železné opony, na kterém bude projednávána konkrétní trasa stezky železné opony, jako podklad poslouží...

Připravuje se přeshraniční fotografická soutěž

17.04.2012 20:27
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice získal dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 –...

Vyhlášení soutěže O nejhezčí velikonoční pohlednici

16.04.2012 20:41
V lednu 2012 byl Mariánskolázeňskem, o.p.s. ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko vyhlášen 2. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční pohlednici“. Informace o soutěži vyvěsily na úřední desky všechny členské obce, zprávu o konání soutěže jsme uveřejnili i na webových...

Mariánskolázeňsko – partnerství pro stezku železné opony

16.03.2012 08:16
Mariánskolázeňsko – partnerství pro stezku železné opony   Mariánskolázeňsko, o. p. s, jejímž zakladatelem je Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko připravuje v současné době druhý kulatý stůl Pozvánka v rámci projektu partnerství pro stezku železné opony, na kterém bude projednávána...

Počítač, náš kamarád ...

12.03.2012 07:31
Počítač, náš kamarád ... 7 z 9 členských obcí Svazku se rozhodlo zdokonalit si počítačové znalosti. Svazek pro zájemce z řad starostů, úředníků, či knihovnic zprostředkoval čtyřdenní počítačový kurz v oblasti programů Word a Excel. Zájemci absolvují v průběhu března a dubna čtyři vyučovací dny...

Projekt Mariánskolázeňskem startuje

09.03.2012 10:04
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice podal začátkem roku 2011 žádost do 21. Výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad 2009 – 13, oblast podpory 4. 3....

Přednáška na téma Ochrana životního prostředí při rozvoji cestovního ruchu

05.03.2012 07:30
Dne 1. března 2012 se v prostorách zastupitelského sálu Městského úřadu v Lázních Kynžvart uskutečnila v rámci projektu: Mariánskolázeňskem (CZ.1.09/4.3.00/37.00842) přednáška s tématem Ochrana životního prostředí při rozvoji cestovního ruchu. Přednáška začala v 15:00...

Obcím Mariánskolázeňska, Valům a Trstěnicím byly Státním zemědělským intervenčním fondem schváleny projekty podané v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova

15.02.2012 10:01
Dne 10. 2. 2012 doporučil Státní zemědělský intervenční fond na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 317 Žádostí o dotaci v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova, podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic. Doporučena byla i žádost obce Valy pod názvem projektu -...

Pozvánka na přednášku s tématem Ochrana životního prostředí při rozvoji cestovního ruchu

10.02.2012 12:13
Mariánskolázeňsko si Vás dovoluje pozvat na přednášku s tématem Ochrana životního prostředí při rozvoji cestovního ruchu, která se uskuteční dne 1. 3. 2012 v zastupitelském sále MÚ Lázně Kynžvart.
<< 35 | 36 | 37 | 38 | 39 >>

 

_________________________________________________________________________

 

      

            | Centrum společných služeb |

 

 

----------------------------------------------------------------