Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů

25.09.2019 10:47
Vážení a milí,
 
EJF-Akademie pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci, která se bude věnovat lidem s postižem v cestovním ruchu (jako cestujícím i zaměstnancům) a jež chce tímto přispět k dalšímu zlepšování v této oblasti v našem česko-německém regionu.
 
Toto profesionálně tlumočené setkání chce odpovědět i na následující otázky: 
Jaké možnosti využití volného času mají handicapovaní návštěvníci v DE/CZ) 
Jak je možné získat informace o pobytech vhodných pro handicapované osoby v DE/CZ?
Jaké konkrétní specifické požadavky mají handicapované osoby v případě jejich zapojení se do cestovního ruchu?
Jak na tyto specifické požadavky reagují subjekty (ubytovací zařízení, stravovací zařízení, cestovní kanceláře, turistická informační centra...) cestovního ruchu v destinacích?
 
Cílem je také zmapovat a zhodnotit bariérovost/bezbariérovost ve vybraných destinacích České republiky i Německa prostř. terénního šetření, pozorování, obsahové analýzy dokumentů a literární rešerše. Zároveň bude sledována i problematika handicapovaných účastníků cestovního ruchu a jejich požadavků. Nedílnou součástí projektu je i problematika lidských zdrojů v návaznosti na dané téma.
 
Zváni jsou všichni, jichž se téma nějak dotýká nebo se o něj zajímají.
 
Více infomací naleznete v pozvánce, ke stažení zde.
 
Program mezinárodní konference ke stažení zde.