Cyklisté na Dyleni

13.09.2014 21:05

Dnes se konal podzimní přeshraniční cyklovýlet kolem Dyleně - z Vysoké do Neualbenreuthu a zpět přes Palič a Dolní Žandov na Vysokou. Přes počáteční velkou nepřízeň počasí se na startu sešlo kolem 15 cyklistů, kteří se navzdory dešti vydali na delší ze dvou připravených tras. Jejich statečnost byla oceněna a zanedlouho se objevilo slunce, které sportovce doprovázelo pak po celé odpoledne. Několik dalších účastníků se připojilo cestou. Cyklisté navštívili Doubravu, hraniční věž u Neualbenreuthu, Železnou hůrku a kostel sv. Anny v Paliči. Na závěr výletu bylo připraveno posezení u ohně - po dobrém sportovním výkonu jsme si opekli buřtíky, poseděli a popovídali. 

Na výlet přijeli i bavorští sousedé, takže témat k hovoru bylo mnoho. Děti si užily - přece jen trochu odvážně - poslední vykoupání v místním rybníku. 

Děkujeme touto cestou za podporu spolku Život na Dyleň, obcím Neualbenreuth a Mähring, starostce Staré Vody Evě Procházkové a faráři Římskokatolické farnosti Mariánské Lázně otci Řehoři Pavlu Urbanovi.  

 

Více informací a fotografií najdete zde.