Informační a vzdělávací kampaň pro venkovské aktéry rozvíjející aktivity podporované v rámci PRV ČR

02.11.2009 00:00

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí realizuje vzdělávací cyklus, který spočívá v uspořádání čtyř celodenních seminářů a dvou exkurzí zaměřených na příklady z praxe. Tyto akce jsou určeny pro obce, svazky obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou a podnikatele působící na venkově.

Cílem projektu je pomoc účastníkům k lepší orientaci v oblasti venkova, podání informací o možnostech získání dotací, prezentace návodu, jak vytvářet strategické dokumenty atd. Jednotlivé přednášky povedou zkušení odborníci s dlouholetou praxí, tudíž by měla být zajištěna provázanost teorie s reálnou praxí.

Více informací o projektu naleznete zde

Logo Programu rozvoje venkova

| Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí |