Mariánskolázeňsko – partnerství pro stezku železné opony

16.03.2012 08:16

Mariánskolázeňsko – partnerství pro stezku železné opony

 

Mariánskolázeňsko, o. p. s, jejímž zakladatelem je Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko připravuje v současné době druhý kulatý stůl Pozvánka v rámci projektu partnerství pro stezku železné opony, na kterém bude projednávána konkrétní trasa stezky železné opony, jako podklad poslouží vytvořený Soupis cykloatraktivit, který byl v rámci projektu zpracován.

Bližší informace o projektu jsou uveřejňovány na webových stránkách: https://www.marianskolazensko.net

 

Tisková zpráva

 

Ing. Josef Švajgl a Michaela Jankovská, manažeři