Mariánskolázeňsko se účastnilo závěrečné konference projektu "Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko"

18.08.2011 12:47

Konference se uskutečnila v závěru fyzické realizace projektu "Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko", jehož nositelem je Mikroregion Chebsko, dobrovolný svazek obcí. V rámci partnerství v projektu vystoupil na konferenci manažer Mariánskolázeňska, Ing. Josef Švajgl, s příspěvkem na téma "Dosavadní zkušenosti s budováním partnerství v cestovním ruchu na Mariánskolázeňku".

Dále byly představeny závěry studie vytvořeny v rámci projektu a prezentovány dosavadní zkušenosti s provozem vytvořeného rezervačního informačního systému. Konference se uskutečnila dne 17. 8. 2011 od 14:00 na Městském úřadu v Chebu.