Mariánskolázeňsko v rámci přípravy 2. etapy projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu 3/II.

06.01.2011 00:00

Mariánskolázeňsko v rámci přípravy 2. etapy projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu 3/II. dle pravidel ROP Severozápad. Předmětem veřejné zakázky je realizace technické dokumentace na ve výzvě specifikované projekty v rozsahu k územnímu rozhodnutí nebo v rozsahu jiného dokladu o přípustnosti stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak je uvedeno podrobněji ve výzvě a to včetně vypracování orientačního rozpočtu. Ukončení výzvy je 31. 1. 2011 ve 12.00 hodin.

Výzva a související dokumenty jsou ke stažení zde

 

banner pro příjemce

| www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu |