Na základě usnesení zastupitelstva obce Trstěnice a následném schválení Valnou hromadou Svazku se stala Obec Trstěnice od 1. 1. 2010 devátým členem Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

20.01.2010 00:00

Obec Trstěnice je malou obcí s přibližně s 350 obyvateli a leží na jihovýchodě okresu Cheb na hranici mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Obec dosud nebyla členem žádného Svazku obcí, se svými sousedy již spolupracovala na konkrétních projektech a v rámci místní akční skupiny MAS 21, o.p.s.