Národní týden trénování paměti v centru denních služeb 13. a 14. 3. 2013

07.03.2013 21:30

„Používej ho, nebo ho ztratíš!“ - platí o mozku v plné míře.
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která je zaměřena na trénování paměti především seniorů, opět vyhlásila ve dnech 11.3.-17.3.2012 Národní týden trénování paměti. NTTP probíhá v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week - BAW), který již od r. 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain. Tato nadnárodní nezisková organizace se sídlem v New Yorku sdružuje nejvýznamnější světové neurovědce a mimo jiné má za cíl srozumitelnou formou seznamovat světovou veřejnost s aktuálními výsledky výzkumu mozku. Stovky akcí v mnoha zemích jsou v rámci BAW pořádány institucemi, které se věnují vědeckému výzkumu mozku a které výsledky těchto výzkumů aplikují v praxi. Do akce je zapojeno rovněž naše Centrum denních služeb, jehož prostřednictvím pořádá ČSTPMJ osvětovou přednášku pro veřejnost.


Přednášku, proč je prospěšné cvičit a trénovat naši paměť, včetně krátkého exkurzu do oblasti výzkumu mozku, pro vás připravila členka ČSTPMJ a certifikovaná trenérka paměti Ing. Dagmar Fišerová. Přednáška se uskuteční ve dnech 13.3. a 14.3. 2013 v Centru denních služeb Mariánské Lázně (v Úšovicích - vedle lékárny LUNA) a bude probíhat vždy v 30minutových cyklech od 14.30 do 17.30 hod., poslední přednáška začíná v 17.00. hod. Osvětová přednáška je určena veřejnosti a účast na ní je bezplatná. Zároveň je možné informovat se o kursech trénování paměti ČSTPMJ, které naše Centrum pořádá.
Mějme na paměti, že mozek je spoluzodpovědný za délku života. Kdo si namáhá mozek, žije nejen déle, ale i šťastněji. Na trénink mozku nikdy není pozdě ani brzy, můžete začít kdykoliv.


Přijďte se podívat a začněte právě teď – všechny vás srdečně zveme. Centrum denních služeb Mariánské Lázně - STP MO Mariánské Lázně.
(DF)