Obcím Mariánskolázeňska byly Státním zemědělským intervenčním fondem schváleny projekty podané do druhé výzvy Strategického plánu Leader pro období 2009 - 2013

03.11.2010 00:00

Obcím Mariánskolázeňska byly Státním zemědělským intervenčním fondem schváleny projekty podané do druhé výzvy Strategického plánu Leader pro období 2009 - 2013. V rámci Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná obec podalo žádost Město Lázně Kynžvart pod názvem Obnova prostranství v Lázních Kynžvart, v rámci Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova podala žádost obce Obec Dolní Žandov: Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov, Drmoul: Obnova prostoru zaniklé vesnice Cech sv. Víta, Trstěnice: Obnova hřbitova v obci Trstěnice a Obec Tři Sekery: Obnova tří křížků ve Třech Sekerách II. Tito úspěšní žadatelé budou vyzváni k podpisu dohody o financování, aby mohli zahájit realizaci svých projektů. Další informace jsou na stránkách www.mas21.cz.

Logo Programu rozvoje venkova a LEADER

| Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí |