Obcím Mariánskolázeňska, Valům a Trstěnicím byly Státním zemědělským intervenčním fondem schváleny projekty podané v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova

15.02.2012 10:01

Dne 10. 2. 2012 doporučil Státní zemědělský intervenční fond na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 317 Žádostí o dotaci v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova, podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic.

Doporučena byla i žádost obce Valy pod názvem projektu - Inženýrské sítě a komunikace Valy. Projekt řeší obnovu místní komunikace v území pro výstavbu rodinných domů. Realizace projektu pomůže ke zvýšení bezpečnosti pohybu po komunikaci a zajistí bezproblémový přístup k rodinným domům.

Dalším velkým úspěchem je i doporučení žádosti obce Trstěnice pod názvem projektu - Zlepšení infrastruktury a vzhledu obce Trstěnice, část Horní Ves.  Cílem projektu je zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí prostřednictvím obnovy místní komunikace v Horní Vsi, místní části obce Trstěnice. 

Tito úspěšní žadatelé budou vyzváni k podpisu dohody o financování, aby mohli zahájit realizaci svých projektů. Další informace jsou na stránkách www.szif.cz.

 

Logo Programu rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí