Poznáváme školy mikroregionu - ZŠ a MŠ Drmoul

15.11.2013 08:10

Dne 12. 11. 2013 se uskutečnila v pořadí čtvrtá schůzka ředitelů základních škol a zástupců obcí našeho Svazku. Tentokrát jsme navštívili Základní školu a Mateřskou školu v Drmoulu.

Setkání bylo zahájeno ve školní tělocvičně vystoupením žáků družiny ZŠ Drmoul, kteří svým tanečním číslem navodili pěknou atmosféru. Dále se slova ujala paní ředitelka Mgr. Jana Mančalová, která nám představila školu z pohledu údajů týkajících se počtu žáků, pedagogických pracovníků, zájmových kroužků, systému výuky a dalších informací. Paní ředitelku doplnila paní učitelka Renata Rothová, která seznámila se zapojením do projektu Ekoškola a dalších.

Postupně jsme si prohlédli všechny prostory, které škola má – učebny všech ročníků, sborovnu, ředitelnu, učebnu s počítači, hudebnu. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že tak pěkně a nápaditě vyzdobenou školu jsme ještě neviděli. Na konci října obec za pomoci dotace ze Státního fondu životního prostředí dokončila zateplení vnějšího pláště budovy včetně výměny střešní krytiny a střešních oken, tudíž budova je velmi pěkná i zvenčí.  

Po prohlídce budovy základní školy jsme se přesunuli do nedaleké mateřské školky. Ta se nachází v části budovy kulturního domu. I zde jsme byli nadšeni krásnými prostory a pěknou výzdobou. Obci se podařilo před dvěma lety rozšířit kapacitu školky provedením vestavby učebny se zázemím v podkroví budovy. 

Závěrečná diskuze proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu. I tyto prostory jsou nově vybudovány v podkroví kulturního domu.

Setkání bylo velmi příjemné a plné informací. Základní škola i mateřská škola disponuje pěkným zázemím, které umožňuje stále zkvalitňovat a rozvíjet nabízené služby. Můžeme jen popřát dostatek žáků a těšíme se další setkání, které plánujeme na jaře 2014 v Základní škole a Mateřské škole v Dolním Žandově.