Pozvánka na pilotní vzdělávací seminář pro zastupitele obcí a další aktivní občany na téma „Moderní přístupy ke vzdělávání volených představitelů územních samospráv“

14.06.2010 00:00

Seminář se uskuteční který se uskuteční dne 21. června 2010, od 13.00 v prostorách Obecního úřadu Tři Sekery, Tři Sekery 82. Jste srdečně zváni. Pozvánka je zde.

Seminář pořádá Svaz měst a obcí ČR za finanční podpory grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Dobrovolný svazek obcí je prvním a zatím jediným svazkem v rámci ČR, kde je projekt realizován.

 

banner

| Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu | Svaz měst a obcí České republiky |