Připravuje se přeshraniční fotografická soutěž

17.04.2012 20:27

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice získal dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, Dispoziční fond na realizaci projektu: Nás region.

Dne 16. 4. 2012 byla v sídle Správce Dispozičního fondu Regionálního sdružení obcí a měst Euregia Egrensis podepsána Smlouva o financování projektu.

 

Projekt spočívá v prohloubení dlouhodobé spolupráce obcí ve společném prostoru a tuto spolupráci posouvá na úroveň regionu, čímž se nabízí možná partnerská kooperace s německou obcí Mähring.

V rámci projektu bude realizována fotografická soutěž o nejzajímavější fotografii, které se budou moci zúčastnit všichni obyvatelé na české i německé straně. Fotografie by měly upozornit, seznámit se zajímavými místy, památkami, přírodními úkazy, běžným společenským a kulturním životem místních obyvatel, tradicemi atd. Ze získaných fotografií připravíme putovní výstavu se slavnostním zahájením a zpřístupněním pro veřejnost.

 

Cílem projektu je poznání regionu širokou veřejností prostřednictvím zajímavé aktivity – fotografické soutěže, dále je to prohloubení ekonomické, demografické a především komunální spolupráce v rámci spolupracujících regionů pomocí práce s veřejností.

Koncem dubna 2012 se uskuteční schůzka s německým partnerem projektu, obcí Mähring, na které budou upřesněna pravidla fotografické soutěže. Zahájení soutěže se předpokládá
v květnu, ukončení pak v srpnu, hodnocení a přípravu výstavy plánujeme na září a slavnostní zahájení se uskuteční pravděpodobně v říjnu 2012. Bližší informace o projektu budou průběžně uveřejňovány na těchto webových stránkách.

 

Tento projekt je vhodným prostředkem pro sblížení komunit, poznání našeho regionu i sebe zapojení do jeho posílení a rozvoje. Věříme, že soutěže se zúčastní mnoho našich obyvatel a svými fotografiemi utvrdí myšlenku, že i v česko-německém příhraničí je krásně.

 

Michaela Jankovská a Ing. Josef Švajgl

manažeři Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

 

 

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti