Slavnostní otevření cyklostezky Mähring – Slatina

26.07.2011 09:17

V sobotu 23. 7. 2011 se od 10:00 hodin uskutečnilo slavnostní otevření nově postavené cesty pro pěší a cyklisty vedoucí z Mähringu do Slatiny.

Slavnosti se zúčastnilo cca 50 osob, převážná část byla z německého Mähringu. Za partnera na české straně dorazila paní starostka obce Stará Voda, Mariánskolázeňsko zastupovala paní Dagmar Strnadová, předsedkyně výkonné rady Svazku a také oba manažeři svazku – Ing. Josef Švajgl a Michaela Jankovská. V úvodu pronesl pan Josef Schmidkonz, 1. starosta Mähringu projev, ve kterém shrnul průběh realizace, poděkoval všem zúčastněným a vyzval českou stranu k další spolupráci.                                                                           

Projekt spočíval ve vybudování cesty pro pěší a cyklisty z obce Mähring až na hranici s Českou republikou a byl spolufinancován Evropskou unií (Cíl 3).

I Stará Voda by ráda na tento projekt navázala a proto byla v rámci přípravy zpracována Studie k vyznačení cyklotrasy Slatina – Mähring. Studie řeší vyznačení cyklotrasy včetně zajištění potřebných souhlasů úřadů k realizaci úpravy a vyznačení trasy. Tato dokumentace byla zhotovena v rámci projektu: Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska. V současné době je projekt připraven a obec Stará Voda čeká na vyhlášení vhodného dotačního titulu, pomocí kterého by mohla celou akci zrealizovat a navázat tak na německé kolegy, protože fyzická realizace projektu je hotova pouze částečně.