Slavnostní otevření zrekonstruované tělocvičny

26.11.2012 16:53

V sobotu dne 17. 11. 2012 od 10:00 hodin proběhlo slavností otevření zrekonstruované tělocvičny v areálu bývalých kasáren ve Velké Hleďsebi – Klimentově. Přítomné zástupce okolních obcí, zástupce realizátorů a zejména místní občany přivítal pan Tomáš Tušl, místostarosta obce a zopakoval několikaletý proces rekonstrukce tělocvičny.

 

V roce 2007 byla vytvořena projektová dokumentace v rámci integrovaného projektu Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, "Modernizace a vybavení školek a škol Mariánskolázeňska", který byl podpořen z Norských finančních mechanismů a fondů Evropského hospodářského prostoru
v rámci tzv. Fondu na přípravu projektů. Projekt na tělocvičnu zpracoval pan Ing. arch. Miroslav Míka se svým týmem.

 

Vlastní realizace výstavby byla uskutečněna s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR v loňském roce v rámci programu "Podpora a revitalizace bývalých vojenských areálů". Projekt obdržel maximální podporu 8 mil. Kč a tělocvična byla zrekonstruována s celkovými náklady 12.184.000,-Kč. Rekonstrukci tělocvičny provedla na základě výběrového řízení firma KV Building Karlovy Vary za účasti technického dozoru investora pana Ing. Pavla Tesaře z Mariánských Lázní.

 

V letošním roce pak byla akce úspěšně dokončena jejím vybavením v celkové hodnotě 523.000,-Kč, opět s podporou dotace, tentokrát od Státního zemědělského intervenčního fondu. Tato dotace byla získána prostřednictvím Strategického plánu Leader pro období 2009 - 2013, který administruje Místní akční skupina MAS 21, o. p. s. Vybavení tělocvičny dodala firma SPORTIS Karlovy Vary s. r. o.

Je tedy třeba poděkovat Norskému království, zemím sdružených v Evropském hospodářském prostoru a také České republice za významné finanční příspěvky pro realizaci rekonstrukce tělocvičny. Bez této pomoci by rekonstrukce a zprovoznění tělocvičny nebyla možná.

Zároveň děkujeme Ministerstvu financí, Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu zemědělství České republiky - tedy těm ministerstvům, kteří jednotlivé dotační programy řídí.

 

„Jelikož jsme malou obcí, složitost celé akce,  nastíněná jen v počtu zapojených subjektů, by nebyla možná bez úzké spolupráce pracovníků a vedení obce s mnoha subjekty, jejichž seznam by byl velice dlouhý a navíc bychom mohli na někoho zapomenout. Dovolte mi tedy, abych tímto všem poděkoval najednou“ dodal pan Tušl ve svém slavnostním projevu společně s přáním, že otevřená tělocvična bude pouze začátkem další rekonstrukce bývalých kasáren.

Následovala ukázka vystoupení mladých gymnastek pod vedením paní Olgy Vodičkové a ukázka tréninkové činnosti mladých fotbalistů Sokola Velká Hleďsebe pod vedením jejich trenérů. Všichni zúčastnění si také mohli prohlédnout všechny prostory zrenovované tělocvičny.

 

Josef Švajgl
Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí