Společné cyklotrasy

08.03.2013 10:34

Projekt spočívá v navázání na spolupráci z předešlých projektů s německou obcí Mähring. Záměrem je prohloubení této dlouhodobé spolupráce a využití nových možností partnerské kooperace.

V rámci projektu budou realizovány tři kulaté stoly a v průběhu léta se uskuteční dva cyklovýlety, kterých se zúčastní zástupci Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, zástupci obcí na české i německé straně a vítána bude i široká veřejnost.

Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce při rozvoji cykloturistiky na příhraničním území, prohloubení ekonomické, demografické a především komunální spolupráce v rámci spolupracujících regionů pomocí práce s veřejností.

 

Tisková zpráva k projektu (8. 3. 2013)