Dětský den v Drmoulu

13.05.2022 08:23

V rámci projektu Přátelství a poznávání bez hranic, číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0147 z dotačního programu  Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond se dne 5. 6. 2022 uskuteční akce Dětský den v Drmoulu, víze informací naleznete jak v pozvánce, tak na níže uvedeným odkazu.