Dolní Žandov získal titul Vesnice Karlovarského kraje roku 2014

25.08.2014 10:26

V pátek 22. 8. 2014 byla na slavnostním vyhlášení, které se konalo v sále Kulturního domu v Dolním Žandově, předána ocenění v rámci soutěže Vesnice Karlovarského kraje roku 2014. 


Vyhlašovatelem soutěže je Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7500 obyvatel, a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. 

Letos se v Karlovarském kraji do soutěže přihlásilo 15 obcí. Do těchto obcí přijela hodnotitelská komise, která letos udělila následující ocenění: 

 

Stuhy

Zlatá stuha - vítěz krajského kola: Dolní Žandov (okres Cheb)
Modrá stuha - za společenský život: Andělská Hora (okres Karlovy Vary)
Bílá stuha - za činnost mládeže: Nové Hamry (okres Karlovy Vary)
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Poustka (okres Cheb)
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Krásná (okres Cheb)

Diplomy
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: Lomnice (okres Sokolov)
Diplom za vzorné vedení kroniky: Krásné Údolí (okres Karlovy Vary)
Diplom za rozvíjení lidových tradic: Krajková (okres Sokolov)
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu: Smolné Pece (okres Karlovy Vary)
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce: Valeč (okres Karlovy Vary)


Mimořádné ocenění Karlovarského kraje

Mimořádné ocenění za přístup k životnímu prostředí: Sadov (okres Karlovy Vary)
Mimořádné ocenění za vytváření podmínek pro setkávání občanů: Dolní Rychnov (okres Sokolov)


Cena naděje pro živý venkov

Ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obci: Valy (okres Cheb)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova

Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Valeč (okres Karlovy Vary) – rekonstrukce poutního kostela Nejsvětější Trojice
Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Andělská Hora (okres Karlovy Vary) – Stichlův mlýn – kaple Panny Marie – rekonstrukce kaple 
Kategorie C – nové venkovské stavby: Dolní Rychnov (okres Sokolov) – výstavba chodníku Dolní Rychnov – Sokolov


Zvláštní ocenění krajské hodnotitelské komise

Objev roku: Stará Voda (okres Cheb)
Osobnost roku: Miloslav Matoušek, starosta obce Lomnice (okres Sokolov)


Čestná uznání krajské hodnotitelské komise

Čestné uznání za meziobecní spolupráci: Otovice (okres Karlovy Vary)

 

Dolní Žandov postupuje do celostátního kola, které proběhne v termínu od 31. srpna do 6. září. Vyhlášení výsledků celostátního kola se pak uskuteční 20. září v Luhačovicích v rámci Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Vítěz celostátního kola se zúčastní soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

 

Několik fotografií ze slavnostního vyhlášení soutěže: 

Paní Eva Procházková, starostka obce Stará Voda převzala zvláštní ocenění krajské hodnotitelské komise za Objev roku.

 

Pan Quido Vlk, starosta obce Valy převzal ocenění za místní spolkový život a občanskou vybavenost v obci.

 

Paní Ing. Eliška Stránská přijala gratulaci i od pana starosty Theo Bauera z partnerské německé obce Nagel.

 

Článek, který otiskl 5. září 2014 týdeník 5plus2, ke stažení zde