Dotace pomohly rozvoji Velké Hleďsebe

05.12.2012 13:21

V únoru tohoto roku obec podala žádost pod názvem "Technopark Klimentov - sítě" do programu „Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tato žádost byla schválena s dotací 8 mil. Kč a od letošního léta do konce listopadu probíhala realizace projektu, který spočíval ve vybudování páteřní infrastruktury sítí, plynu, vody a splaškové kanalizace, v areálu kasáren v délce více jak 3 km, jejichž vybudování je nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje brownfieldu kasáren.

Vlastní realizace projektu byla založena na projektové dokumentaci vytvořené v rámci projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe, který byl podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad.

V prostoru bývalých kasáren ve Velké Hleďsebi tak dojde k napojení nově vybudovaných sítí na stávající sítě obce a dalších provozovatelů, což umožní další rozvoj areálu bývalých kasáren pro poskytování služeb ve veřejném zájmu. Projekt byl realizován s celkovými náklady 11, 65 mil. Kč. Obec v závěru listopadu požádala o kolaudaci.

„Bylo velkým štěstím, že projektová dokumentace byla zpracována, protože do poslední chvíle se nevědělo, zda-li dotační program Ministerstva pro místní rozvoj bude vyhlášen. Jen díky připravenosti obce a předchozí podpoře Regionálního operačního programu Severozápad se podařilo vše zvládnout“, konstatoval starosta obce, pan Bohumil Kovařík. „Věřím, že se touto akcí podařilo odstranit další překážku k postupnému rozvoji kasáren.“, dodal.

 

 

banner pro příjemce

 

www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu |