Druhý cyklovýlet v rámci projektu Společné cyklotrasy - partnerství v českém a německém pohraničí

16.09.2013 11:08

V pátek 13. září 2013 jsme uspořádali druhý cyklovýlet v rámci projektu, podpořeného prostředky Evropské Unie - Dispozičním fondem Cíl 3. Tento výlet byl připravený hlavně pro děti - žáky základních škol členských obcí Svazku a pozvali jsme děti z partnerské obce Mähring, ale zúčastnili se i dospělí. Všichni účastníci se sešli na bývalé rotě na Slatině. Byl připraven bohatý program - šest soutěží, na kolech i bez nich, střelba z dětské vzduchovky, skok v pytli, skládání puzzlí. Mezinárodní družstva soutěžila s radostí, kterou nepřekazil ani občasný déšť. Radioamatér Jan Müller zprovoznil pro děti vojenský telefon, což děti s velkou radostí vyzkoušely, a ukázal jim několik exponátů v minimuzeu železné opony. Na závěr dětského dopoledne byl připraven oheň a opékaly se buřty. 

Po ukončení programu pro děti se konal třetí kulatý stůl tohoto projektu - účastníkům byla představena cyklomapa, vydaná v rámci tohoto projektu. Byl vyhodnocen průběh celého projektu - podařilo se naplnit všechny aktivity. Projekt se setkal s příznivým ohlasem u veřejnosti a hlavní cíl projektu - posilování spolupráce příhraničních obcí na obou stranách bývalé hranice - byl naplněn díky velmi intenzivní spolupráci na přípravě tisku mapy, obsahu mapy, korekturách, finální grafické úpravě, z hlediska veřejnosti při přípravě a realizaci obou cyklovýletů.

 

Více informací najdete zde . 

 

Společný cyklovýlet 13. září 2013 na bývalé rotě Slatina