Gratulace všem úspěšným absolventkám

27.12.2022 15:45

První adventní neděli dne 27. 11. 2022 proběhlo na Hotelu Krakonoš slavnostní odpoledne. Sešel se zde realizační tým MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku a absolventky kurzů českého jazyka. Za město Mariánské Lázně akci navštívil 2. místostarosta pan Mgr. Miloslav Pelc.

Adventní setkání provázelo vokální uskupení Kvintetky svým nezapomenutelným koncertem plným vánoční atmosféry. Poté byly předány certifikáty 19 ukrajinským absolventkám kurzu českého jazyka, které zdárně absolvovaly 80 hodin výuky.  Kurz pro pedagogické pracovníky, vyučovala paní Mgr. Lucie Rollová, a probíhal v prostorách ZUŠ a ZŠ JIH v Mariánských Lázních, za což velmi děkujeme vedení obou těchto škol. Souběžně běžel také kurz pro lékařské a zdravotnické profese, který vyučovala paní Mgr. Alena Rubická, a kurz probíhal v prostorách nemocnice Mariánské Lázně. Oba tyto kurzy se uskutečnily za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci Projektů obcí na podporu  integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022.

Poslední skupinou ukrajinských žen, které získaly certifikáty, byly úspěšné absolventky kurzu pro asistenty pedagoga. Z celkového počtu deseti žen už jich sedm nastoupilo na pozici asistentek pedagoga v našich mateřských a základních školách, kde vypomáhají s výukou ukrajinských dětí a žáků. Zde byla podpora MŠMT. Všechny absolventky také dostaly malý vánoční dárek, který vyrobily děti z MŠ Křižíkova.