Koncert souboru Cantilo v.i.p. v Mähringu

28.12.2015 10:30

Spolupráce mezi obcemi poblíž hranice České republiky a Bavorska pokračuje i na poli kultury. V sobotu 19. prosince 2015 připravil soubor Cantilo v.i.p. z Mariánských Lázní za spolupráce se Svazkem a s obcí Mähring adventní koncert v kostele sv. Kateřiny v Mähringu. Na programu byly adventní skladby, oblíbené koledy v českém i německém jazyce, ale hlavně byl koncert věnován dvojnásobnému výročí - 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby. Soubor Cantilo připravil na tuto sezonu velmi zajímavé skladby, které jsme zatím neměli možnost nikde slyšet - sbormistr pan Jiří Janata získal v rodišti Jakuba Jana Ryby notové záznamy, které zatím nebyly zveřejněny a nastudoval podle nich se souborem tři skladby, které měly na tomto koncertě premiéru.

Koncertem prováděl pan José Agüeras Fermoso, kterého známe z výstav obrazů a který připravil velmi zajímavé průvodní slovo, kterým přiblížil jak životy skladatelů, tak i obsahy jednotlivých skladeb.

Hosty koncertu pozdravil na závěr starosta obce Mähring pan Josef Schmidkonz a poděkoval za spolupráci s obcemi českého pohraničí.

 

Článek ke koncertu v německém tisku - Der Neue Tag ze dne 22. prosince 2015 naleznete ke stažení zde.