Kostelu sv. Jana Křtitele ve Vysoké bylo slavnostně požehnáno

17.11.2013 21:01

V pátek 15. listopadu 2013 se sešli zástupci církve, obcí Stará Voda a Neualbenreuth, Svazku Mariánskolázeňsko a veřejnosti na slavnostním požehnání opravené ruině kostela sv. Jana Křtitele. Administrátor římskokatolické církve z Mariánských Lázní Řehoř Pavel Urban požehnal tomuto krásnému bývalému kostelu, poděkoval za to, že se sešli lidé, kteří byli ochotni věnovat svůj čas a sílu obnově této památky a připomněl, že tento stánek pro nás znamená místo setkání lidí, kteří jsou si rovni, nedělí se na Čechy nebo Němce a společně se setkávají při příležitostech, které jsou jim blízké, drahé a spojující.

Slavnostnímu požehnání byl přítomen i starosta partnerské obce Neualbenreuth, který pronesl velmi krásná slova díků za to, že tato kulturní památka zůstává zachována - pro vzpomínku bývalých obyvatel a pro krásné chvíle setrvání a návštěv obyvatel a návštěvníků v dnešní době.

 

Po slavnostním požehnání všichni přítomní ještě pokračovali na místní nedaleký hřbitov, kde starostka obce paní Eva Procházková položila kytici na hrob posledního faráře kostela sv. Jana Křtitele, pana Paula Dicka, který v tomto kostele sloužil poslední mši v roce 1946.

 

Kostel sv. Jana Křtitele byl opraven díky finanční podpoře Evropské unie v programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013.

 

 

Více informací najdete na www.marianskolazensko.org/spoluprace-na-projektech-partneru/preshranicni-spoluprace-sblizovani-narodu/