Krajinná výstava 2016 – příprava

13.02.2014 18:20

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko připravuje žádost o dotaci do přeshraničního operačního programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 pro realizaci projektu „Krajinná výstava 2016 – příprava“. Bavorským partnerem je Gemeinde Nagel (realizace 2014 – 2015). Na tento projekt by měl navázat další realizační v rámci nového programového období EU 2014 – 2020 u příležitosti konání zemské krajinné výstavy ve městě Bayreuth a vybraných okolních obcích v roce 2016.
Hlavní aktivity tohoto projektu tvoří projektová příprava (vyhotovení potřebných odborných dokumentací – zeleň, rybníky, komunikace, společná koncepce rozvoje a krajinné výstavy). Součástí projektu jsou rovněž společná setkání (workshopy), tvorba webové prezentace, aj. Gemeinde Nagel je rovněž partnerem projektu Dolního Žandova „Pojeďme za našimi sousedy“, který je zaměřen na podporu hromadné dopravy při rozvoji komunitního (kulturně-společenského) života v česko-bavorském pohraničí.

14. 2. 2014 proběhla pracovní schůzka projektových partnerů. Na fotografiích zleva pan Bernhard Großkopf (tajemník společného úřadu obcí Bad Alexandersbad, Nagel, Tröstau), Richard Štěpánovský (projektový manažer Mariánskolázeňska) a Theo Bauer (starosta Gemeinde Nagel).

 

    

 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.