Krása – až se dech tají!

13.10.2019 11:35

V úterý dne 8. 10. 2019 se rozjela pracovní skupina „Regionální identita“ v rámci aktivit MAP (Místní akční plánování) na Mariánskolázeňsku do Kláštera v Teplé (celkem 13 pedagogických pracovníků). Tentokráte si pod odborným dohledem prohlíželi prostory Hroznatovy akademie, vzdělávacího a kulturního centra Kláštera premonstrátů v Teplé. Prošli si prostory, kde bydlela řeholní komunita, nahlédli do jejich pokojů, klášterní jídelny, kapitulní síně a  části opatova bytu. Prošli všemi patry budovy, kterou postavil Kryštof Dientzenhofer na přelomu 17. a 18.století. Opravené i původní fresky v jednotlivých místnostech, krásné sály, včetně velkého hudebního zapůsobily tak, že se až dech tajil. Bylo to příjemné zastavení v místech, kudy procházela historie nejen kláštera samotného, ale i  našeho města Mariánské Lázně. Celým odpolednem nás ochotně a mile provázela paní Kamila Kozáková, organizátorka kulturních akcí a lektorka Hroznatovy akademie. Provedla nás jižním křídlem kláštera, které v letech 2012 – 2015 prodělalo rozsáhlou rekonstrukci. Výsledkem jsou prostory, které ohromí každého – keramická dílna, výtvarný ateliér, nahrávací studium, počítačová učebna, divadelní sál, fotografická dílna, dílna pro výrobu knih (se starými originálními stroji) a krásný sál nejen pro produkci hudební. Hroznatova akademie nabízí mnoho programů pro děti i dospělé. Kdo tyto prostory navštíví, nebude zklamán. Myslím, že jsme si znovu uvědomili, že nedaleko našeho krásného města leží kus historie a krásné historie. Co je to 20 km? Děkujeme.

PaedDr. Alena Hálová, manažer implementačních aktivit