Křest pamětní knihy obce Stará Voda

14.12.2016 15:39

Dne 10. 12. 2016 se konal v kulturním domě obce Stará Voda slavnostní křest první publikace vydané obcí Stará Voda, a sice Pamětní knihy obce Stará Voda 1923 - 1934.

Tato publikace je výsledkem téměř tříletých příprav a práce na knize, která obyvatelům obce přibližuje život v obci na začátku minulého století.

Originál kroniky je uložen v Okresním archivu v Chebu a je psán písmem kurent. Při každoročním setkání rodáků přišla původní obyvatelka, paní Kriemhild Heller, dnes žijící v SRN, s myšlenkou tuto knihu přepsat do latinky, přeložit a vydat. Byl to úkol nelehký, vyžadující spoustu mravenčí práce, času, pobytu v Čechách. Přepsaný originál v německém jazyce nechala obec Stará Voda přeložit a výsledkem je dvoudílná publikace této kroniky.

Významný byl příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti, který zafinancoval vydání knihy z téměř 50 %. Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko byl zpracovatelem a administrátorem žádosti o finanční příspěvek.

Velmi děkujeme všem, kdo se na vydání knihy podíleli. Největší poděkování patří manželům Hellerovým, kteří knihu přepsali do latinky a doplnili dobovými fotografiemi. Děkujeme všem, kteří se podíleli dobrou radou, poskytli cenné informace a pracovali na korekturách.

 

Přejeme nové knize vše dobré a doufáme, že přispěje ke vzájemnému pochopení a sblížení.