Kvůli nebo díky koronaviru?

12.08.2020 13:30

Zpočátku to bylo KVŮLI „koronaviru“. MAP II Vzdělávání na Mariánskolázeňsku pořádal v březnu 2020 již druhý ročník vzdělávací aktivity pro budoucí školáčky „Společně do školy“. Z původně naplánovaných tří týdnů společné činnosti se uskutečnila kvůli „koronaviru“ jen třetina. Do projektu bylo zapsáno 70 dětí a týden se scházely na třech místech Mariánskolázeňska (ZŠ Úšovice, ZŠ JIH a ZŠ Velká Hleďsebe) a pracovaly v pěti skupinách. Do přípravy se zapojilo celkem 24 pedagogů ze všech škol Mariánskolázeňska. Projekt zahrnoval práci v několika oblastech důležitých pro zdárnou přípravu na školu a zápis do ZŠ (který se také kvůli „koronaviru“ konal zcela netradičně – bez dětí). A tak realizační tým MAP II dal hlavy dohromady a vzešel nápad. Uspořádat pro část dětí týdenní příměstský tábor, ve kterém proběhne intenzivní příprava na vstup do školy. Všechny strany souhlasily, nic nebránilo tomu tábor uskutečnit. Nabízela se otázka – KDE? Zázemí pro tábor a prostory (velice příjemné a funkční) rychle a zcela upřímně nabídla paní ředitelka ZŠ a MŠ Drmoul, Mgr. Vladislava Chalupková. Byla to dobrá volba! V pondělí 20. 7. 2020 se poprvé sešlo v 8:00 hodin před školou 15 malých účastníků, aby společně se svými lektory strávili krásný týden. Děti si hravou formou procvičily sluchové vnímání, rozvoj řeči a komunikaci, grafomotoriku, zrakové vnímání, prostorové vnímání a motoriku. Bylo postaráno o náležitý pitný režim, svačinky a úžasné obědy na místním hřišti – děkujeme tímto jménem všech strávníků rodině Rothových. Další poděkování patří všem pedagogům (Mgr. Janě Klečkové, Mgr. Haně Vithové, Janě Lukáškové, Bc. Lence Kysilkové, Mgr. Heleně Kozicové Kávové, Mgr. Ivetě Beckové, Mgr. Olze Lukašákové, Mgr. Markétě Gersdorfové (jedné z iniciátorek akce a vedoucí odpoledních činností) a realizačnímu týmu MAP II (Mgr. Janě Čížkové – vedoucí manažerce a hlavní iniciátorce celého projektu, Lucii Jungové – za technické a organizační zabezpečení, PaedDr. Aleně Hálové – manažerce MAP II a též supervizorce a speciální pedagožce)). Závěrečné rozloučení bylo v pravdě tábornické – u ohýnku a s „buřty“. A to vše se uskutečnilo jen DÍKY „koronaviru“. Druhý turnus se bude konat na stejném místě, ale s jinými 15 dětmi od 17. 8. 2020. Tak ať se i tento týden vydaří! Držíme palce!

(zapsala: PaedDr. Alena Hálová, manažer MAP II)