MAP II - Vzdělávání na Mariánskolázeňsku - pozvánka na workshop

26.09.2018 14:57

Dne 18. října 2018 se uskuteční workshop OSOBNOSTNÍ A VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH DĚTÍ  v rámci projektu Vzdělávání na Mariánskolázeňsku, jehož je Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí nositel.

Projekt Vzdělávání na Mariánskolázeňsku se podával do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107. 

Více informací o projektu naleznete zde.

Pozvánku a příhlášku na workshop naleznete zde.