Mariánskolázeňskem - proběhl čtvrtý kulatý stůl

28.11.2012 11:31

Dne 27. 11. 2012 se v klubovně TJ Sokol Drmoul uskutečnil čtvrtý kulatý stůl v rámci realizace projektu Mariánskolázeňskem. Byl zaměřen na projednání Studie bezbariérového zpřístupnění atraktivit a zpřístupnění sportovního areálu v Drmoulu.

Po úvodním představení projektu, souvislosti jeho vzniku a logiky jednotlivých aktivit informovala paní starostka Mgr. Vladislava Chalupková o předchozích aktivitách obce v oblasti podpory komunitní činnosti v obci. Zástupce zpracovatele studie (Dopravní stavby a venkovní architektura, s. r .o. ) Ing. Petr Král, za účasti téměř dvoudesítek občanů, představil řešení zpřístupnění sportovního areálu v Drmoulu a také, za pomoci správce krajského cykloportálu Ing. Miroslava Landy, doplnění značení pro individuální pěší a cykloturistiku na Mariánskolázeňsku a to v návaznosti na předchozí aktivity Svazku.

Závěrem jednání proběhla diskuse, zejména o možnostech vlastní realizace jednotlivých připravovaných akcích.

Bližší informace o projektu naleznete na záložce Mariánskolázeňskem .

 

 

 

| www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu |