Mariánskolázeňsko se účastnilo setkání tzv. motivujících starostů v rámci podpory meziobecní spolupráce

20.01.2015 15:58

Dne 14. 1. 2015 se v Plzni uskutečnilo setkání motivujících starostů v rámci projektu meziobecní spolupráce, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR. Cílem tohoto celostátního projektu je zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky  využitelné pro jejich rozvoj, zlepšit a zjednodušit život občanům našich obcí a měst, udržet efektivní veřejnou správu co nejblíže občanům a také zabránit s konečnou platností diskusím o administrativním snižování počtu obcí v naší republice.

Širším cílem projektu je podpora samostatného fungování obcí, dosažení úspor prostředků využitelných pro další rozvoj obcí, eventuálně  nastartování spolupráce zdola, na základě dobrovolného rozhodnutí o formě meziobecní spolupráce. Výstupy projektu by měly sloužit k podloženým případným legislativním úpravám v řešených oblastech.

Na jednání v Plzni prezentoval za Mariánskolázeňsko v rámci příkladů dobré praxe Mgr. Richard Štěpánovský na téma Strategie Mariánskolázeňska na období 2014 - 2020.

 

Více informací o projektu naleznete zde.