Mariánskolázeňsko se zúčastnilo jednání Rady cestovního ruchu okresu Tachov

09.10.2014 11:16

Dne 23. září 2014 se zástupci dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko zúčastnili jednání Rady cestovního ruchu okresu Tachov. Přestože je tato rada neformálním uskupením, má svou tradici a zejména přispívá k síťování a sdílení informací v oblasti cestovního ruchu. Územní zaměření není jen na Tachovsko (Český les), ale i Konstantinolázeňsko či Stříbrsko, protože návštěvník potřebuje informace o turistické nabídce i ze širšího okolí. Prezentovány byly výstupy společného úsilí, zejména novinky webového portálu www.tachovsko.com, účast na facebooku a další záměry v elektronické propagaci do budoucna. Rada se věnuje i tradičním propagačním výstupům (tištěné prospekty). Předsedkyně Výkonné rady Dagmar Strnadová představila historii a současnost dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko. Ing. Josef Švajgl představil vnitřní strukturu organizace svazku i příklady projektů, které svazek realizuje. Mgr. Richard Štěpánovský prezentoval potenciál, který nabízí spolupráce municipalit uvnitř Českého lesa i ve vazbě na Oberpfälzer Wald. Společné pohoří nabízí nejen atraktivní přírodní potenciály (vč. CHKO Český les), ale i pestré kulturně-historické potenciály od tradičního Chodska na Domažlicku po Egerland (Poohří) na Chebsku. Společným tématem pro rozvoj cestovního ruchu může být i Železná opona (mezinárodní cyklotrasa, vojenství a ostraha hranic, apod.). Příležitostí je rozvoj česko-bavorské přeshraniční spolupráce v rámci konceptu společné turistické destinace Český les – Oberpfälzer Wald. Je třeba dále rozvíjet kontakt a spolupráci i s našimi jižními sousedy na Tachovsku, s kterými byla tradiční spolupráce „zpřetrhána“ vytvořením Karlovarského a Plzeňského kraje z původně společného Západočeského kraje. Český les nás, bez ohledu na administrativně-správní hranice, spojuje.

 

9. října 2014

Autor: Mgr. Richard Štěpánovský