Mariánskolázeňsko v rámci přípravy 2. etapy projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu

28.07.2010 00:00

Mariánskolázeňsko v rámci přípravy 2. etapy projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu dle pravidel ROP Severozápad. Předmětem veřejné zakázky je realizace technické dokumentace na ve výzvě specifikované projekty v rozsahu ke stavebnímu povolení nebo v rozsahu jiného dokladu o přípustnosti stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak je uvedeno podrobněji ve výzvě a to včetně vypracování položkového a slepého rozpočtu včetně všech nutných vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců a provozovatelů inženýrských sítí a vyjádření ostatních účastníků řízení a jejich zapracování. Ukončení výzvy je 30. 8. 2010 ve 12.00 hodin.

Výzva byla ukončena 30. 8. 2010 ve 12.00 hodin.

 

banner pro příjemce

| www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu |