MAS 21, o. p. s. plánuje rozvoj svého území

06.02.2013 00:56

Dne 29.1. 2013 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu v Lázních Kynžvartu první ze série setkání, jejichž cílem bude určit priority rozvoje území MAS 21. Setkání se zúčastnili zástupci samosprávy, podnikatelů a občanského sektoru z Ašska, Chebska a Mariánskolázeňska, tedy území, které patří do působnosti místní akční skupiny MAS 21. Celá zpráva je ke stažení zde.