Místní akční skupina MAS 21 plánuje rozvoj svého území

02.12.2012 23:47

Dne 29. 1. 2013 od 10:00 proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu Lázně Kynžvart setkání, jehož cílem bude určit priority rozvoje území místní akční skupiny MAS 21. Tato místní akční skupina sdružuje občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a subjekty veřejné správy, které působí na správním území obcí Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Hazlov, Hranice, Krásná, Křižovatka, Lázně Kynžvart, Libá, Lipová, Luby, Mariánské Lázně, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Podhradí, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Stará Voda, Trstenice, Třebeň, Tři Sekery, Tuřany, Valy, Velká Hleďsebe, Velký Luh, Vlkovice, Vojtanov, Zádub – Závišín. Jejich společným cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj tohoto území. MAS 21, o.p.s. ve spolupráci s CpKP západní Čechy srdečně zve všechny zástupce samosprávy či neziskových organizací, podnikatele i aktivní občany, kteří se chtějí zapojit do plánování dalšího rozvoje svého regionu.

 

Během setkání společně definujeme silné stránky a slabé stránky území MAS. Z diskuse by měla vyplynout témata, kterými se budou členové i managament místní akční skupiny dále zabývat.

 

Na závěr setkání budou ustanoveny pracovní skupiny, jejichž oblasti zájmu budou určeny na základě předchozí diskuse. Činnost těchto pracovních skupin bude zahájena do poloviny roku 2013 s cílem určit postupy a aktivity, které by MAS 21 v rámci daných témat měla realizovat pro kvalitní rozvoj území. Konečným výstupem plánování MAS 21 bude komplexní strategie rozvoje území do roku 2020.

 

Pokud máte zájem podílet se na plánování rozvoje území místní akční skupiny a sídlíte či působíte ve výše uvedených obcích, volejte na telefonní číslo 608 124 003, nebo pište na e-mailovou adresu  klusakova.j@seznam.cz  Informace o postupu plánování rozvoje území místní akční skupiny budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách www.mas21.cz, v sekci Strategie 2014 - 2020.

 

Tisková zpráva v pdf je ke stažení zde.

Související dotazník pro širokou veřejnost: https://jdem.cz/wtau5