Mše v kapličce Maria Frieden u Neualbenreuthu

12.08.2013 12:45

V neděli 4. srpna 2013 odpoledne se u kapličky Maria Frieden sešli obyvatel a představitelé é obce Neuelbenreuth, původní obyvatelé území Sudet a hosté z obce Stará Voda, aby si připomněli 50. výročí kapličky, postavené v roce 1961 jako symbol útěchy a útočiště pro občany, kteří museli opustit své domovy. Po pádu železné opony se tato kaplička stala symbolem smíření a sblížení obyvatel obou zemí a symbolem nové důvěry.

Ve společném projektu, podpořeném finančními prostředky Evropské unie v rámci programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 bylo opraveno zvonicí zařízení kapličky Maria Frieden a na české straně proběhne oprava obvodového zdiva ruiny kostela Sv. Jana Křtitele ve Vysoké, místní části obce Stará Voda.

Na obou stranách hranice tak vznikají místa pro opětovné sbližování obyvatel příhraničních obcí, pro společná setkávání u příležitosti vzpomínek, ale i kulturních a společenských akcí.