Muzeum v Mähringu - Prožité dějiny

12.10.2015 09:14

V pátek 9. října 2015 se konalo slavnostní otevření muzea v partnerské obci Mähring v Bavorsku. "Gelebtes Museum" - muzeum prožitých dějin bylo otevřeno v budově bývalé radnice a školy z roku 1929. Tato budova se nacházela od 90. let minulého století ve velmi špatném stavu. Obec za pomoci příspěvků státu a částečně z vlastních zdrojů opravila nejprve plášť budovy - střechu a fasádu, v další etapě byly rekonstruovány vnitřní prostory domu. V prvním patře budovy bylo zřízeno malé muzeum, které ve třech místnostech přináší velmi zajímavou stálou výstavu společných česko-bavorských dějin obcí, ležících v blízkosti státní hranice. Téma výstavy v první místnosti je Hranice, zabývající se existencí a historií hranic od 12. století dodnes. V druhé místnosti naleznete texty, obrázky a dokumenty k historii a součanosti obcí Mähring (v dnešním Bavorsku) a Lohhäuser - Slatina (na území České republiky), dějiny těchto obcí jsou velmi úzce provázány. Třetí místnost představuje partnerství obce Mähring s domovským spolkem Plánsko-Bezdružicko. Celá výstava je dvojjazyčná - v německém a českém jazyce.

Obec Mähring plánuje do budoucnosti pořádání kulturních akcí, výstav a setkání i se svými českými sousedy - občany a spolky, se kterými již několikátým rokem úspěšně spolupracuje díky Mariánskolázeňsku. Velmi rádi se této spolupráce zúčastníme.

 

Starosta obce Mähring pan Josef Schmidkonz při slavnostním otevření muzea

 

Farář Dr. Charles Ifemeje požehnal nově otevřenému muzeu

 

Pan Franz Schöner, který se stará o přeshraniční spolupráci s českými obcemi, byl jedním z hlavních představitelů obce Mähring, který se zasloužil o opravu budovy a otevření muzea

 

Výstava dokumentující opravy budovy

 

Celá stálá výstava je dvojjazyčná - v německém a českém jazyce