Na Mariánskolázeňsku proběhl seminář Vzdělaný zastupitel

26.04.2012 13:14

Ve dnech 24. - 25. 4. proběhl seminář, který pořádal Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko .

Cílem semináře bylo zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice. Pod hlavičkou projektu "Vzdělaný zastupitel" se semináře zúčastnilo více jak 20 zastupitelů ze všech obcí Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko.


Projekt Svazu měst a obcí ČR Vzdělaný zastupitel nabízí voleným představitelům města a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem tříletého projektu je na základě realizace vzdělávacího programu a zprovoznění systému komplexních služeb zvýšit efektivitu, transparentnost a kvalitu rozhodovacích procesů na úrovni měst a obcí, jejichž nositeli jsou právě místní zastupitelé. Cíle projektu vycházejí ze Stanov Svazu a jsou v souladu rovněž s Prioritami Svazu schvalovanými Sněmem, nejvyšším orgánem Svazu.

 

Vedení dobrovolného svazku obcí vybralo jako základní témata školení "Zastupitel jako vyjednavač a reprezentant" a "Zastupitel jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce". Seminář se setkal s pozitivním ohlasem, čemuž odpovídala i zajímavá diskuse a celková atmosféra akce, kdy všichni zúčastnění zůstali až do konce akce.
Kromě stále potřebného vzdělání je významným přispěním akce vzájemné seznámení jednotlivých zastupitelů na území Mariánskolázeňska. Velmi zajímavá byla i diskuse nad konkrétními projekty ve Svazku a v okolních obcích.