Návštěva v kostele sv. Vavřince v Neualbenreuthu

30.06.2014 14:05

V rámci projektu "Přeshraniční spolupráce - sbližování národů" se zúčastnili zástupci Mariánskolázeňska a starostka obce Stará Voda slavnostního průvodu a mše v obci Markt Neualbenreuth, která je partnerem tohoto projektu.

Tato mše se konala v návaznosti na sobotní mši v opraveném kostele sv. Jana Křtitele na Vysoké. Bývalí obyvatelé se ještě jednou sešli ke společným chvílím během mše, kterou sloužil otec George, a během níž vzpomínali na své blízké z bývalých obcí Vysoká a Háj. Otec George poděkoval za milé přivítání ve Vysoké. Naši zástupci měli možnost se ještě jednou pozdravit s našimi bývalými občany a pozvat je na další setkání, která se budou v ruině bývalého kostela sv. Jana Křtitele ve Vysoké konat.

 

Více informací k projektu najdete zde