Nově vydaná- Kniha má název Nacistická „eutanázie“: život nehodný existence versus nedotknutelná lidská důstojnost

05.05.2020 15:12

Vážení přátelé,

 

právě vyšla (vydalo Nakladatelství Českého lesa) jedinečná česko-německá publikace, která je svou koncepcí první svého druhu nejen v česko-německém prostředí. Kniha má název Nacistická „eutanázie“: život nehodný existence versus nedotknutelná lidská důstojnost. Svět bez těch druhých a její editor a autor jednoho z příspěvků je občan Mariánských Lázní (a člen Komise pro sociální věci a zdravotnictví).

 

Některé části jsou totiž napsány ve snadném čtení nebo aspoň v lehce srozumitelném jazyce a kniha je jedinečným způsobem ilustrována: ilustrace vytvořili umělci z projektu Jamming spolku Barvolam ve spolupráci se studenty ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. V rámci projektu Jamming od roku 2014 společně tvoří umělci s nálepkou „mentální hendikep“ a umělci, kteří jsou postižení akademickým vzděláním. V projektu vždy pracuje několik umělců na jednom dílu. Tato metoda byla použita i na tvorbu ilustrací pro tuto publikaci. Každá ilustrace má tedy několik autorů.  

 

Předmluvu napsal německý velvyslanec v Praze a koordinátorka Sítě inkluze regionu Tirschenreuth (speciální pedagožka). Jedná se rovněž o příspěvek k 10. Výročí ratifikace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (v obou zemích, tedy v Německu i České republice). Kniha vychází v roce 2020, takže je příspěvkem i k ukončení druhé světové války. Nezapomínáme ani na to, že nacistický program „Euthanasie“ představoval inkubační dobu holocaustu.

 

Kniha čtenáře seznamuje s nacistickým programem „Euthanasie“ (1939-1945), v rámci něhož byli systematicky zabíjeni lidé s duševním onemocněním a s postižením. Kromě zmíněných ilustrací obsahuje i fotografie a další obrazový materiál. Publikace dokumentuje historické myšlení a jednání zúčastněných aktérů, zachycuje ideová podhoubí těchto zločinů a umožňuje přístup k individuálním příběhům obětí, svědectví jejich pozůstalých příbuzných i příběh statečných odpůrců.

 

Kromě příspěvků pozůstalých zahrnuje i odborné příspěvky českých a německých autorů (historiků, lékaře a etika), které poskytují vhled do literárních pramenů obou zemí i do osobních příběhů, z nichž se některé protínají v česko-německém prostoru, a umožňují výměnu zkušeností z odborného i biografického hlediska.

 

Předložená publikace může sloužit i jako výukový materiál v různých oborech. (např. pro práci s lidmi s postižením, pro etické a lidskoprávní vzdělávání).

 

Kniha naplňuje obsah a záměry Galilejské deklarace Druhého mezinárodního workshopu medicíny po holocaustu (2017)/ The Galilee Declaration, The Center for Medicine after the Holocaust.

 Přebal knihy zde.