Obce Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko podaly projektové žádosti do programu ROP Severozápad

30.10.2014 13:14

Dne 25. září 2014 byla ukončena lhůta pro podávání projektových žádostí v rámci 62. a 63. výzvy programu ROP Severozápad. Obce Svazku Mariánskolázeňsko a Svazek samotný podali celkem 11 žádostí, 10 žádostí v oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (dvouetapové projekty) a 1 žádost v oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (malé projekty).

10 projektových žádostí v oblasti podpory 2.2, tzv. „velké projekty“ splnilo podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a postupuje do dalšího kola hodnocení.

Názvy žádostí o dotaci: 

Vybudování a obnova zařízení pro volný čas (CZ.1.09/2.2.00/81.01314) 

Obnova chodníků v Dolním Žandově (CZ.1.09/2.2.00/81.01303)

Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu (CZ.1.09/2.2.00/81.01298)

Ulice Luční (I. e II. etapa); (CZ.1.09/2.2.00/81.01315) 

Ulice K Rybníku (CZ.1.09/2.2.00/81.01302) 

Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká (CZ.1.09/2.2.00/81.01300) 

Rozšíření parkovacích míst, ulice Polní (CZ.1.09/2.2.00/81.01295) 

Rekonstrukce komunikací a chodníků Klimentov a Velká Hleďsebe (CZ.1.09/2.2.00/81.01297) 

Obnova ulice Luční (CZ.1.09/2.2.00/81.01301) 

Obnova ulice Pohraniční stráže (CZ.1.09/2.2.00/81.01306) 

 

Projektová žádost v oblasti podpory 2.2 tzv. „malý projekt“ nesplnil podmínky přijatelnosti a byl z další administrace vyřazen.

V případě kladného ohodnocení projektů, podpisu Smluv o poskytnutí dotace a bezchybné administrace celých rojektů obdrží obce našeho Svazku částku kolem 70 milionů korun, převážně na rekonstrukce komunikací, chodníků a zázemí pro občanskou vybavenost. Stavební práce všech projektů mají stanovený termín zahájení na začátek měsíce února 2015 a termín ukončení projektů je stanoven nejpozději na 16. 10. 2015.

 

Více informací naleznete na stránkách Úřadu regionální rady.