Obce Mariánskolázeňska podaly projekty do druhé výzvy Strategického plánu Leader na území MAS 21, o.p.s.

01.07.2010 01:00

 

Obce Mariánskolázeňska podaly pět žádostí do 2. výzvy SPL na území MAS. Výzva končila 21. 5. 2010. V rámci Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná obec podalo žádost město Lázně Kynžvart pod názvem Obnova prostranství v Lázních Kynžvart, v rámci Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova podala žádost obce Obec Dolní Žandov: Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov, Drmoul: Obnova prostoru zaniklé vesnice Cech sv. Víta, Trstěnice: Obnova hřbitova v obci Trstěnice a Obec Tři Sekery: Obnova tří křížků ve Třech Sekerách. Všechnu žádosti jsou postoupeny ke kontrole regionálního pracoviště SZIF v Ústí nad Labem. Všechny žádosti a další informace jsou na stránkách www.mas21.cz.

Logo Programu rozvoje venkova a LEADER

| Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí |