Obec Drmoul soutěží již na evropské úrovni

07.08.2012 19:07

Dne 4. - 5. 8. 2012 navštívila mezinárodní hodnotitelská komise soutěže Entente Florale Europe Obec Drmoul - loňského vítěze celostátního kola za péči o zeleň. Ocenění "Zelená stuha" v rámci soutěže Vesnice roku 2011 tak nominovalo Obec Drmoul do této významné mezinárodní soutěže zaměřené na péči o zeleň a životní prostředí.

Více informací naleznate v Tiskové zprávě

 

K vítězství přispěly i tyto projekty, na kterých Svazek spolupracoval:

   Regenerace zeleně v obci Dr  moul    - titul - Operační program Životní prostředí 6.5 - poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí

Regenerace zeleně v obci Drmoul  (pokračování) - titul - Operační program Životní prostředí 6.5 a 6.4 - poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí

Obnova veřejného prostranství v okolí kaple sv. Josefa v ob ci Drmoul - titul - Strategický plán Leader pro období 2009 - 2013 - poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství prostřednictvím MAS 21, o. p. s.

Obnova prostoru zaniklé vesni ce Cech sv. Víta - titul - Strategický plán Leader pro období 2009- 2013 - poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství prostřednictvím MAS 21, o. p. s.

 

Fotodokumentace