Obec Zádub - Závišín se stává desátou obcí dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

23.07.2015 10:21
Hlavním předmětem činnosti a cílem Svazku dle zakládací smlouvy a stanov je spolupráce obcí, ochrana a prosazování společných zájmů obcí v rámci všestranného rozvoje v oblasti Mariánskolázeňska, zejména pak koordinace postupů obcí při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, rozvoje cestovního ruchu, také péče o památky, podpora podnikání, bydlení, školství aj. Převažující činností Svazku je však v současnosti získávání zdrojů pro rozvojové projekty v mikroregionu (dotační management), kdy převažují projekty především pro jednotlivé obce Svazku. Menší část práce tvoří realizace společných projektů, na kterých se podílí více obcí.
 
V červenci 2015 požádala o vstup do Svazku obec Zádub – Závišín. Tato v pořadí již desátá venkovská obec byla do Svazku přijata 23. 7. 2015 na základě rozhodnutí Valné hromady Mariánskolázeňska.
 
Obec  Zádub - Závišín se nachází východně od Mariánských Lázní a náleží do Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.  Místními částmi obce jsou obec Zádub, obec Závišín a osada Milhostov u Mariánských Lázní. Pýchou obcí je čisté ovzduší podhorského terénu, které celoročně hojně využívají hosté domácí i zahraniční. Obec sousedí s královským golfovým hřištěm Royal Golf Clubu Mariánské Lázně, které je jedno z nejstarších v kontinentální Evropě - založené v roce 1905. V Zádubu-Závišíně trvale žije kolem 300 obyvatel.  
 
Také snazší přístup k některým dotačním titulům byl impulsem pro meziobecní sdružování obcí, a to i v případě obce Zádub – Závišín.  Ta dle strategické polohy přímo navazuje na oblast regionu Mariánskolázeňska, snad jen město Mariánské Lázně, které zatím není členem Svazku, tuto územní návaznost přerušuje. 
 
„Svazek obcí Mariánskolázeňsko se zapojil do projektu Svazu měst a obcí ČR pod názvem „Podpora meziobecní spolupráce“ a právě lepší spolupráce s Mariánskými Lázněmi a obcí Zádub – Závišín, zároveň nové vazby na sousední obce Plzeňského kraje jsou jedním z pozitivních výstupů tohoto projektu“, sdělila Dagmar Strnadová, předsedkyně Mariánskolázeňska. Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko je svazkem otevřeným, tzn., že k němu mohou připojovat další obce - doufáme, že „ další na řadě“ bude i město Mariánské Lázně, dodala.
 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko vznikl v roce 2003 a je podobně jako obce, založen podle zákona O obcích. Doposud sdružoval devět venkovských obcí v okolí Mariánských Lázní –  Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice.  Obce Zádub – Závišín se stává desátou obcí Svazku. 
 
 

 
Ve Třech Sekerách, dne 23. 7. 2015