Partnerství pro stezku železné opony - závěrečný čtvrtý kulatý stůl

04.06.2012 12:17

Mariánskolázeňsko, o. p. s., jejímž zakladatelem je Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, uskutečnilo závěrečný čtvrtý kulatý stůl v rámci projektu partnerství pro stezku železné opony, kde byly shrnuty výsledky projektu a byl představen konečný návrh trasy s možností odboček k různým zajímavostem.

Zápis 4. kulatý stůl ze dne 29. 5. 2012

Mapa trasy finální verze