Partnerství pro stezku železné opony - třetí kulatý stůl

22.04.2012 18:20

Mariánskolázeňsko, o. p. s, jejímž zakladatelem je Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko připravuje v současné době třetí kulatý stůl Pozvánka v rámci projektu partnerství pro stezku železné opony, na kterém bude projednávána konkrétní trasa stezky železné opony, jako podklad poslouží vytvořený Soupis cykloatraktivit, který byl v rámci projektu zpracován. Související článek je zde.

Bližší informace o projektu jsou uveřejňovány na webových stránkách: https://www.marianskolazensko.net

 Zápis 3. kulatý stůl ze dne 15. 5. 2012  

 

Ing. Josef Švajgl a Michaela Jankovská, manažeři