Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle tzv. GDPR zajistí pro obce Mariánskolázeňsko z projektu Centra společných služeb

12.06.2018 11:12

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí je zapojen do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také Centra společných služeb (CSS), reg.č. CZ.03.4.74./0.0/0.0/15_019/0003017, který realizuje Svaz měst a obcí prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.  Mariánskolázeňsko se do výše uvedeného projektu zapojilo na základě souhlasného usnesení Valné hromady svazku ze dne 23. 6. 2016. Na základě přijatého usnesení jsme se Svazem měst a obcí ČR uzavřeli Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu. Smlouva je uzavřena na období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2020.

V souvislosti s platností nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bylo Valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko ze dne 4. 4. 2018 schváleno zřízení funkce pověřence/specialisty na ochranu osobních údajů v rámci výše zmíněného projektu Centra společných služeb. V této souvislosti byl Svazem měst a obcí doporučen a schválen pracovní úvazek na tuto funkci.
Veškerá agenda vyplývající z implementace GDPR je v rámci účasti na projektu Centra společných služeb pro členské obce DSO Mariánskolázeňsko a jejich příspěvkové organizace zdarma, neboť veškeré mzdové náklady jsou do června 2019 hrazeny z předmětného projektu. Mariánskolázeňsko řeší agendu pověřence pro členské obce Drmoul, Stará Voda, Tři Sekery, Zádub - Závišín, Vlkovice, Trstěnice, Dolní Žandov, Valy a město Lázně Kynžvart. Za minimální roční částku zajišťujeme agendu pověřence i pro školy, které jsou příspěvkovými organizacemi obcí. Město Mariánské Lázně naši službu uvítalo zejména pro svoje základní, mateřské školy a základní uměleckou školu, které jsou příspěvkové organizace zřízené městem Mariánské Lázně.
Přístup SMOČR k celkovému řešení problematiky v souvislosti s implementací GDPR lze zhodnotit jako velmi aktivní a přínosný. Především díky realizaci projektu se podařilo vyjednat rozšíření pracovního týmu DSO Mariánskolázeňsko o novou pozici  pověřenec/specialista na ochranu osobních údajů, který vykonává funkci především pro členské obce svazku a jejich příspěvkové organizace.
SMOČR v rámci této problematiky poskytuje kvalitní metodické vedení, realizuje e-learningové vzdělávácí kurzy a častá školení vztahující se nejen k implementaci GDPR.  Díky této aktivitě se podaří mnoha členským obcím a jejich příspěvkovým organizacím ušetřit nemalé finanční náklady, které implementace GDPR obnáší, a které by jinak hradily komerčním firmám.
Jsme rádi, že náš mikroregion mohl rozšířit činnosti i tímto směrem a své členské obce tak podpořit v další oblasti.